LEES DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op Fillershop. De Website Fillershop.net is eigendom van Fillershop. Het gebruik en de toegang tot de Site door gebruikers worden beschouwd als een aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, gebruik dan deze website niet.

Fillershop behoudt zich het recht voor om delen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te verwijderen, toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het periodiek controleren van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek te controleren op wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van de site na publicatie van de wijzigingen blijft de gebruiker automatisch de wijzigingen accepteren.

AANDACHT: DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN REGELEN ALLEEN HET GEBRUIK VAN DE SITE. ZE VERVANGEN GEEN ENKELE OVEREENKOMST DIE DE KLANT HEEFT ONDERTEKEND MET FILLERSHOP.

Informatie verstrekt

Zorg er altijd voor dat u een gekwalificeerde medische professional hebt geraadpleegd voor medische consultatie, diagnose en behandeling. Voor dit doel dient geen informatie op de website te worden gebruikt. Alle informatie die op de Site wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Het moet absoluut niet worden beschouwd als gespecialiseerd medisch advies. Fillershop behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen en op alle producten of diensten die op de Site worden aangeboden, of op de toepasselijke prijzen voor hetzelfde product of dezelfde service.

Informatie verzamelen

Alle klanten moeten een contract sluiten als onderdeel van het bestelproces om hun klantenaccount te maken. Voor dit doel zal Fillershop een door de klant ingevuld formulier voor het openen van een rekening aanvragen. Fillershop behoudt zich het recht voor om de inhoud van het formulier voor het openen van het account te ontwerpen, evenals het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen.

Verboden transacties

Producten, services of informatie op de website bekijken op geen enkele manier een aanbod vormt voor de verkoop van dergelijke producten of diensten. Het geeft alleen aan dat dergelijke producten of diensten beschikbaar zijn voor verkoop aan de juiste klanten in het kader van een overeenkomst met Fillershop. De Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk product of elke dienst worden bepaald op het moment van de verkoop van hetzelfde product. Fillershop behoudt zich het recht voor een verzoek van de klant om producten of diensten te weigeren, in het bijzonder wanneer de reclame voor de producten of diensten of het verkoopbericht als illegaal kan worden beschouwd. Alle gebruikers die de Site gebruiken, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, zonder beperking, invoerwetten, beperkingen en voorschriften die van toepassing zijn in hun rechtsgebied.

Website-bewerking 

De site wordt beheerd door Fillershop. Het belangrijkste doel is een efficiënte en snelle afhandeling van de aanvragen. Dit is om ervoor te zorgen dat de voorschrift uitvoeringsservice efficiënt is. We communiceren dat Fillershop geen apotheek is, maar een site die in veel rechtsgebieden wereldwijd werkt met naar behoren geautoriseerde apotheken en leveranciers. Canada inbegrepen. Dit alles om tegemoet te komen aan de aanvragen van klanten voor geneesmiddelen tegen veel meer betaalbare prijzen. Wij informeren u ook dat Fillershop producten uitsluitend verkoopt aan geautoriseerde klanten met een medisch recept, die onze relevante openingsformulier ingevuld zullen hebben.

Account, wachtwoord en beveiliging

U stemt ermee in om Fillershop onmiddellijk te informeren in geval van ongeoorloofd gebruik van het account of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Elke geregistreerde bezoeker is volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de informatie in uw bezit voor het account, inclusief uw wachtwoord. Naast alle activiteiten die onder het account optreden vanwege het gebrek aan bescherming en vertrouwelijkheid van deze informatie.

Disclaimer

Fillershop neemt redelijke stappen om de website te beschermen en is in staat om verschillende verzoeken af te handelen via elk klantaccount en/of via onze gratis faxnummers. Fillershop maakt geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgende, met betrekking tot deze website. Het wijst ook, zonder beperking, de stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en van geschiktheid, niet-inbreuk, volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze website wordt geleverd "AS IS, AS AVAILABLE" en er is geen belofte dat deze website of een van de inhoud, diensten of functies van de website foutloos of ononderbroken zullen zijn, of dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd of dat het resultaat van het gebruik van deze website zal worden verstrekt. Alle informatie op deze website kan zonder bericht worden gewijzigd.

IN GEEN GEVAL IS FILLERSHOP AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ONDERBROKEN DIENSTEN OF ENIGE SCHADE DIE ZICH KAN VOORDOEN BIJ DE INFORMATIE

Verzending en verpakking

De orders worden verzonden op de dag nadat de betaling is ontvangen. De geschatte levertijd is 3-5 werkdagen gemiddeld, afhankelijk van de locatie van het magazijn en de timing van de levering bedrijven. Fillershop is niet verantwoordelijk voor de koeriers, vervoerders, invoerprocedures en andere door de klant zelf veroorzaakt.

Fillershop biedt klanten een uitzonderlijke verpakkingservaring. Voor sommige producten is een speciale verpakking van Fillershop vereist. Door de aard van het product is Fillershop niet verantwoordelijk voor vertragingen die niet door Fillershop zelf worden veroorzaakt. Fillershop accepteert geen retouren voor sommige producten omdat ze belangrijke kwaliteiten hebben verloren.

Customs, duties and taxes

Bij het bestellen vanaf de site is de klant verantwoordelijk voor het garanderen dat het product legaal kan worden geïmporteerd naar de gekozen bestemming. De ontvanger zal worden gekwalificeerd als een geregistreerde importeur en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van de bestemming. Orders kunnen worden onderworpen aan douanerechten, invoerbelastingen en belastingen die door het land van bestemming worden toegepast.

Daarom kan de ontvanger in het geval van internationale verzending worden onderworpen aan deze kosten die worden geïnd zodra de zending het land van de ontvanger bereikt. De extra kosten voor inklaring moeten worden gedragen door de ontvanger; Facemooie heeft geen douanecontrole.

Weblinks

FacebeautifulFacemooi kan links naar andere websites van derden leveren, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites van derden worden geuit. Deze websites zullen niet worden gecontroleerd, gecontroleerd of gecontroleerd op de juistheid of volledigheid van de informatie door Facemooie medewerkers. Het opnemen van een gelinkte website op de Site betekent niet dat het een geautoriseerde website is, dus als de klant besluit om de site te verlaten en toegang te krijgen tot deze sites van derden, zal hij dat onder zijn verantwoordelijkheid doen.

Intellectuele eigendom

Alle handelsmerken en inhoud van de site worden gebruikt onder licentie van Facebeautiful. Kopiëren of reproduceren van deze inhoud, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

ClosureSluiting van de account van de gebruiker

Facemooie behoudt zich het recht voor om de klantenrekening te sluiten als het dit nodig acht.

Severability

Als een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is in welke jurisdictie dan ook, is deze bepaling ongeldig voor dat rechtsgebied alleen voor de omvang van die ongeldigheid of niet-tegenwerpbaarheid en zal in strijd zijn met deze Voorwaarden. De resterende termen blijven volledig van kracht en worden van kracht zonder de resterende voorwaarden ongeldig te maken of te beïnvloeden.

Meerderheid

Om deze website te gebruiken en klantenaccounts te maken, moeten alle gebruikers gemachtigd zijn om de op deze website aangeboden producten aan te schaffen en in het desbetreffende rechtsgebied een wettelijke leeftijd hebben.

Hele overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst met Facebeautiful over de in dit document beschreven zaken.