ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΙ ΑΚΌΛΟΥΘΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ("Όροι Χρήσης") θα ισχύουν για το Fillershop. Η ιστοσελίδα Fillershop.net ανήκει στο Fillershop. Η χρήση και η πρόσβαση των χρηστών στο Δικτυακό Τόπο θα θεωρούνται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Fillershop διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης, προσθήκης, διαγραφής ή τροποποίησης τμημάτων αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των αλλαγών στους παρόντες όρους χρήσης σε περιοδική βάση.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού τόπου μετά τη δημοσίευση των αλλαγών σημαίνει ότι ο χρήστης θα αποδεχτεί αυτόματα τις αλλαγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΡΥΘΜΊΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΜΕ FILLERSHOP.

Πάντα βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί έναν ειδικευμένο ιατρό για ιατρική γνωμάτευση, διάγνωση και θεραπεία. Για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες για το Site. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Δικτυακό Τόπο παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Δεν πρέπει να θεωρείται απολύτως ως ειδική ιατρική συμβουλή. Το Fillershop διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται στον Ιστότοπο ή στις ισχύουσες τιμές για το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία.

Όλοι οι πελάτες πρέπει να συνάπτουν σύμβαση ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας προκειμένου να δημιουργήσουν το λογαριασμό πελάτη τους. Για το σκοπό αυτό, το Fillershop θα ζητήσει μια φόρμα ανοίγματος λογαριασμού συμπληρωμένη από τον πελάτη. Το Fillershop διατηρεί το δικαίωμα να σχεδιάσει το περιεχόμενο της φόρμας ανοίγματος λογαριασμού, καθώς και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή.

Απαγορευμένες

Προβολή προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών στο δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσφορά για την πώληση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Δείχνει μόνο ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες διατίθενται προς πώληση στους κατάλληλους πελάτες βάσει συμφωνίας με το Fillershop. Οι Όροι Χρήσης που ισχύουν για κάθε προϊόν ή υπηρεσία θα καθορίζονται κατά την πώληση του ίδιου προϊόντος. Η Fillershop διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα ενός πελάτη για προϊόντα ή υπηρεσίες, ιδιαίτερα εάν η διαφήμιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή η προκήρυξη τους μπορεί να θεωρηθεί παράνομη. Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νόμων εισαγωγής, περιορισμών και κανονισμών που ισχύουν στη δικαιοδοσία τους.

δικτυακού τόπου

διαχείριση του δικτυακού τόπου γίνεται από το Fillershop. Ο κύριος στόχος θα είναι η αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων. Αυτό είναι για να εξασφαλιστεί ότι η υπηρεσία διεκπεραίωσης συνταγή είναι αποτελεσματική. Ανακοινώνουμε ότι το Fillershop δεν είναι φαρμακείο, αλλά ένα site που λειτουργεί με νόμιμα εξουσιοδοτημένα φαρμακεία και προμηθευτές σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Στον Καναδά συμπεριλαμβάνεται. Όλα αυτά για να ικανοποιήσει τις αιτήσεις των πελατών για τα ναρκωτικά σε πολύ πιο προσιτές τιμές. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Fillershop πωλεί προϊόντα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πελάτες με ιατρική συνταγή, ο οποίος θα έχει συμπληρώσει την οικεία φόρμα ανοίγματος λογαριασμού.

Λογαριασμός, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως το Fillershop σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένα χρήσης του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Κάθε εγγεγραμμένος επισκέπτης είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή σας για λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασής σας. Εκτός από όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν από το λογαριασμό λόγω της έλλειψης προστασίας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών.

Αποποίησης

Fillershop λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ιστοσελίδας και είναι σε θέση να χειρίζεται διάφορες αιτήσεις μέσω κάθε λογαριασμού πελάτη και/ή μέσω των αριθμών φαξ χωρίς χρέωση. Το Fillershop δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα. Αποποιεί επίσης, χωρίς περιορισμό, τις σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και καταλληλότητας, μη παραβίασης, πληρότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας.

οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν ευθύνη του χρήστη. Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ, ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ" και δεν υπάρχει καμία υπόσχεση ότι αυτή η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά του θα είναι χωρίς σφάλματα ή χωρίς διακοπή, ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι το αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας θα παρέχεται. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

NO

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΚΚΛΊΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ,ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΕΣΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΎΝ

και

Οι παραγγελίες αποστέλλονται την επόμενη ημέρα μετά την παραλαβή της πληρωμής. Η εκτιμώμενη ώρα παράδοσης είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο, ανάλογα με τη θέση της αποθήκης και το χρονοδιάγραμμα των εταιρειών παράδοσης. Το Fillershop δεν είναι υπεύθυνο για τους μεταφορείς, τους μεταφορείς, τις διαδικασίες εισαγωγής και άλλα που προκαλούνται από τον ίδιο τον πελάτη.

Fillershop προσφέρει στους πελάτες μια εξαιρετική εμπειρία συσκευασίας. Ορισμένα προϊόντα απαιτούν ειδική συσκευασία που παρέχεται από το Fillershop. Λόγω της φύσης του προϊόντος, το Fillershop δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που δεν προκαλούνται από το ίδιο το Fillershop. Το Fillershop δεν δέχεται επιστροφές για ορισμένα προϊόντα επειδή έχουν χάσει σημαντικές ιδιότητες.

Τελωνεία, δασμοί και

την παραγγελία από το δικτυακό τόπο, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι το προϊόν μπορεί να εισαχθεί νόμιμα στον επιλεγμένο προορισμό. Ο παραλήπτης θα είναι εγγεγραμμένος ως εγγεγραμμένος εισαγωγέας και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανονισμούς του προορισμού. Οι παραγγελίες μπορούν να υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής και φόρους που επιβάλλονται από τη χώρα προορισμού.

Συνεπώς, ο παραλήπτης στην περίπτωση της διεθνούς αποστολής μπορεί να υπόκειται σε αυτές τις χρεώσεις που θα εισπραχθούν μόλις η αποστολή φτάσει στη χώρα του παραλήπτη. Τα πρόσθετα τέλη για τον εκτελωνισμό πρέπει να βαρύνουν τον δικαιούχο · το Faceόμορφο δεν θα έχει τελωνειακό έλεγχο.

Συνδέσεις

Faceόμορφο μπορεί να παρέχει διασυνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων αλλά δεν θα είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τις απόψεις που εκφράζονται σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν θα εξεταστούν, παρακολουθούνται ή ελέγχονται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών από Faceόμορφο προσωπικό. Η συμπερίληψη οποιασδήποτε συνδεδεόμενης ιστοσελίδας στο Δικτυακό Τόπο δεν σημαίνει ότι πρόκειται για εξουσιοδοτημένο δικτυακό τόπο, οπότε αν ο πελάτης αποφασίσει να αποχωρεί από το Δικτυακό Τόπο και να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτων, θα το πράξει υπό την ευθύνη του.

Πνευματική ιδιότητα

τα εμπορικά σήματα και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου χρησιμοποιούνται βάσει της άδειας χρήσης από το Faceπανέμορφο. Η αντιγραφή ή αναπαραγωγή τέτοιων περιεχομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εν μέρει, απαγορεύεται

Κλείσιμο λογαριασμού

Faceέμορφο διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό πελάτη αν το κρίνει σκόπιμο.

Σοβαρότητα

Αν οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η εν λόγω διάταξη δεν θα είναι έγκυρη για την εν λόγω δικαιοδοσία μόνο στο βαθμό της εν λόγω αναπηρίας ή της μη εκτελεστότητας και δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους. Οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν και να ισχύουν χωρίς να ακυρώνεται ή να επηρεάζει τους υπόλοιπους όρους.

Μεγαλοψηφία

να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα και να δημιουργήσετε λογαριασμούς πελατών, όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να αγοράζουν τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα και να έχουν νομική ηλικία στη σχετική δικαιοδοσία.

η

όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία με το Facebook σχετικά με τα θέματα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.