search

Botulinumtoxin typ A 100iu, Beu-tox

169,00 €

Botox ren typ A (100iu)-Lösning som ska spädas med saltvattenvatten

Observera: Innehållet i flaskan kan vara tomt (beroende på vilket märke vi har) eftersom mängden pulver är nästan ogenomtränglig, detta är normalt! Lägg bara till vattnet för injektionsvätskor (saltvatten)

Kvantitet

 

Safe products with ISO certifications

 

Fast shipping worldwide with DHL, EMS, Etc.

 

Return policy in the event of errors on our part

Beutox är ett botulinum av typ A som består av det renade Clostridium Botulinum toxin. Flaskan med denna produkt innehåller ett 100iu-vitt pulver som skall spädas ut. Beutox är ett biogeneriskt Botox, ett bra alternativ till Botox Allergan USA.

Botulinum Beutox kan användas i neuromuskulära överföringsplatser på motornervändar, vilket förhindrar frisättning av acetylkolin. Terapeutiska doser måste injiceras intramuskulärt eftersom det ger en del av muskeln delvis kemisk denervering av muskeln och minskar muskelaktiviteten lokalt.

Att vara ett botulinumtoxin typ A, Beutox är också en anti-rynka, men hittar utrymme i olika indikationer såsom hemifasciella spasm, cervikal dystoni och blefarospam.

441 objekt